Uhorsko sa delilo na župy, ktorým sa hovorilo aj stolice. V tejto kategórie nájdete ich samostatné mapy, okrem iných aj mapy slávneho slovenského kartografa Samuela Mikovínyho, ktorý svoje mapy stolíc vyrobil pre dielo Notície, od ďalšieho slávneho Slováka, Mateja Bela z Očovej.