Poznávajte Slovensko a Európu zábavnou a zároveň edukatívnou formou. Magnetická mapa je INTERAKTÍVNA UČEBNÁ POMÔCKA určená nielen na hodiny vlastivedy a geografie, ale aj do školských klubov, centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti, ale aj na precvičovanie pamäti do centier pre seniorov.